Bliv en vigtig spiller i den grønne omstilling med en uddannelse som maskinmester

Sponsoreret

Den danske regering har bekendtgjort, at Danmarks klimamål er at blive Co2-neutrale senest i år 2050. Det virker måske som en fjern drøm et langt sted ude i fremtiden, men virkeligheden er imidlertid, at den grønne omstilling skal starte allerede nu, hvis Danmark skal nå de klimamål, som den danske regering har forpligtet landet til.

Derfor arbejdes der i disse hårdt for at finde og udtænke nye løsninger, som kan gøre den grønne omstilling både nemmere og billigere. Sandheden er nemlig den, at der mangler nye teknologier og nye løsninger, og der er således mange tekniske og praktiske udfordringer, som skal overkommes, hvis Danmark skal have en chance for at nå sine klimamål.

Netop disse udfordringer kan du blive en del af løsningen på, hvis du tager en uddannelse som maskinmester. Bliv maskinmester i Århus og bliv en del af arbejdet med den grønne omstilling og dens mange udfordringer som en del af din dagligdag, hvor din opgave bliver at finde på nye løsninger, som kan bringe Danmark et skridt tættere på at blive Co2-neutral i 2050.

Derfor kan du som maskinmester blive en del af en grøn fremtid

I dag er Danmark afhængig af sorte energikilder som olie, gas og kul til eksempelvis produktion, strøm og opvarmning. Det er energikilder som disse, Danmark i de kommende år bliver nødt til at frigøre sig fra, hvorfor nye løsninger inden for vind, sol og bølger er nødvendige.

På maskinmesteruddannelsen vil du blive trænet i at udvikle intelligente løsninger på krævende problemer, og i en omstillingstid som denne er der derfor stor efterspørgsel efter de kompetencer, du vil opnå på maskinmesteruddannelsen.

Med din kommende ekspertise inden for fag som eksempelvis mekanik, elektronik og procesanalyse vil du blive i stand til at løse praktiske udfordringer inden for bl.a. vind- og solenergisystemer.

På uddannelsen vil du også modtage undervisning inden for fag som sikkerhed, økonomi og ledelse, hvilket vil gøre dig i stand til at agere som teknisk leder på projekter inden for grøn energi, hvor du vil få til opgave at kordinere og have 100 % på økonomien, dine medarbejdere og sikkerheden.

Med en uddannelse som maskinmester i bagagen bliver du klædt godt på til at tackle komplicerede problemstillinger, og der er derfor brug for din viden og dine kompetencer inden for den grønne omstilling, der ikke kan blive en realitet uden folk som dig.

Lav ledighed og høj løn

Den tiltagende aktivitet inden for den grønne omstilling betyder, at der i disse år er rigtig stor efterspørgsel efter dygtige maskinmestre. Som maskinmester vil du opnå nogle unikke kompetencer, og der findes derfor mange opgaver ude i erhvervslivet, som det kun er dig, der kan løse.

Det gør sig gældende inden for grøn omstilling og alle andre brancher, hvorfor du som nyuddannet maskinmester vil være i rigtig høj kurs. Du vil således få gode muligheder for at finde et job, som passer til dig, mens du på samme tid er sikret en god løn.