Gode råd til at passe på børn i skilsmissen

Skilsmisse er en vanskelig oplevelse for enhver familie, men når børn er involveret, kan udfordringerne være endnu større. Hvordan kan du gøre processen så smidig som muligt for dine børn?  Det kan være svært i nogle situationer, hvor du og din partner slet ikke kan se hinanden i øjenhøjde, eller hvis der er mange konflikter. I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt at søge hjælp udefra, hvad enten det er terapi, rådgivning eller mægling. Læs i denne artikel om vores råd til, hvordan I håndterer skilsmissen og jeres børn.

Brug Familieretshuset i Danmark

Hvis du har problemer med din ægtefælle, og du har børn, er det vigtigt at vide, at du kan bruge den danske statsforvaltning, som også kaldes Familieretshuset. Familieretshuset er en retsinstitution, der behandler sager vedrørende familie, ægteskab og skilsmisse. Familieretshuset består af en række forskellige domstole med hver sit fagområde. Familieretshuset kan hjælpe med at løse tvister mellem ægtefæller, men kan også hjælpe med at løse spørgsmål vedrørende børn, f.eks. samværordninger, børnebidrag og forældremyndighed. Hvis du overvejer at blive skilt, eller hvis du allerede er skilt, kan du kontakte Familieretshuset for at få råd og vejledning. Familieretshuset kan også hjælpe dig med at nå frem til en aftale med din ægtefælle om vilkårene for din skilsmisse, f.eks. hvordan I skal dele jeres aktiver og ejendom. Læs mere om børn og familieretshuset her. 

Lav en fornuftig plan

Hvis du har besluttet dig for at blive skilt, er det vigtigt at lægge en plan. Denne plan bør omfatte, hvordan I vil fortælle jeres børn om skilsmissen, og hvordan I vil forklare den for dem. Det er også vigtigt at tænke over, hvordan du vil tilrettelægge din tid, så du stadig kan være sammen med dine børn, selv om du ikke længere bor sammen med dem. Du bør også overveje, hvordan du vil forsørge dine børn økonomisk, f.eks. ved at betale børnebidrag. Denne plan skal naturligvis udarbejdes sammen med din tidligere partner, så i er begge på samme side. Hvis der er uenighed omkring samvær med børn eller børnebidrag, så må I søge til familieretten med henblik på en afgørelse.

Få et stabilt forhold til din tidligere partner

Det er vigtigt at forsøge at opretholde et godt forhold til din tidligere partner, selv om I ikke længere er sammen. Det kan være svært i nogle situationer, men det er vigtigt af hensyn til jeres børn. Hvis du har et godt forhold til din tidligere partner, kan I diskutere ting som f.eks. samvær med børnene og børnebidrag på en rolig og konstruktiv måde. Det vil gøre det lettere for jer at nå frem til en aftale, der er i jeres børns interesse. Hvis du har et dårligt forhold til din tidligere partner, kan det være nødvendigt at søge hjælp udefra, f.eks. fra en mægler eller rådgiver. Man vil helst kunne kommunikere normalt med sin tidligere partner, men der er nogle situationer, hvor det kræver ekstern hjælp udefra.